Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. február 17-i végzése - Strack kontra Bizottság

(F-119/07. sz. ügy)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Közvetítési eljárás - Sérelmet okozó aktus - A személyzeti szabályzat 73. cikke - Konszolidáció - Ideiglenes járadék)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a közvetítési eljárás lefolytatása, a gyors beavatkozás, a konfliktusmegoldó intézkedések meghozatala, valamint a biztosítási szabályok 19. cikkének (4) bekezdése szerinti előleg fizetése iránti kérelmeit elutasító, több bizottsági határozat megsemmisítése. Kártérítési kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a közös szabályok 19. cikkének (4) bekezdése szerinti ideiglenes járadék fizetését G. Strackkal szemben megtagadó 2007. február 26-i európai bizottsági határozatot megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)    A Bizottság saját költségein kívül viseli a G. Strack részéről felmerült költségek felét.

4)    G. Strack viseli saját költségeinek felét.

____________

1 - HL C 183., 2008.7.19., 32. o.