Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 17. februāra spriedums - Strack/Komisija

(lieta F-119/07) 

Civildienests - Ierēdņi - Starpniecības procedūra - Nelabvēlīgs akts - Civildienesta noteikumu 73. pants - Konsolidācija - Pagaidu atlīdzība

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack (Ķelne, Vācija) (pārstāvis - H. Tettenborn, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt vairākus Komisijas lēmumus, ar kuriem noraidīti prasītāja lūgumi uzsākt starpniecības procedūru, steidzami iesaistīties, veikt pasākumus konfliktu atrisināšanai, kā arī izmaksāt avansu saskaņā ar noteikumu par apdrošināšanu 19. panta 4. punktu. Prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2007. gada 26. februāra lēmumu, ar kuru Strack ir atteikts izmaksāt pagaidu atlīdzību kopējo noteikumu 19. panta 4. punkta izpratnē;

pārejā daļā prasību noraidīt;

Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina pusi no Strack tiesāšanās izdevumiem;

Strack sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 183, 19.07.2008., 32. lpp.