Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 17. februarja 2011 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-119/07)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Postopek mediacije - Akt, ki posega v položaj - Člen73 Kadrovskih predpisov - Konsolidacija - Predujem)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti nekaterih odločb Komisije, s katerimi so bile zavrnjene zahteve tožeče stranke za izvedbo postopka mediacije, za hitro intervencijo, za sprejetje ukrepov za reševanje sporov in za plačilo predujma v skladu s členom 19(4) Pravil o zavarovanju. Odškodninski zahtevek.

Izrek

Odločba Evropske komisije z dne 26. februarja 2007, s katero je bilo G. Stracku zavrnjeno plačilo predujma v smislu člena 19(4) Skupnih pravil, se razglasi za nično.

V preostalem delu se tožba zavrne.

Komisija poleg svojih stroškov nosi še polovico stroškov G. Stracka.

G. Strack nosi polovico svojih stroškov.

____________

1 - UL C 183, 19.7.2008, str. 32.