Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 15. märtsi 2011. aasta otsus - Strack versus komisjon

(kohtuasi F-120/07)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Põhipuhkuse päevade ülekandmine - Personalieeskirjade V lisa artikkel 4 - Teenistusest sõltuvad põhjused - Personalieeskirjade artikkel 73 - Direktiiv 2003/88/EÜ - Õigus tasulisele põhipuhkusele - Haiguspuhkus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada mitu komisjoni otsust, mis puudutavad taotlust kanda aastast 2004 aastasse 2005 üle 12-päeva künnise ületavad kasutamata põhipuhkuse päevad. Nõue mõista komisjonilt välja hüvitis 26,5 kasutamata ja hüvitamata põhipuhkuse päeva eest koos intressiga 2% aastas.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 15. märtsi 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata G. Stracki taotlus kanda üle 2004. aasta kasutamata põhipuhkuse päevad.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja G. Stracki kohtukulud.

____________

1 - ELT C 315, 22.12.2007, lk 50.