Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.3.2011 - Strack v. komissio

(Asia F-120/07)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vuosilomapäivien siirtäminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä V oleva 4 artikla - Yksikön tarpeista johtuvat syyt - Henkilöstösääntöjen 73 artikla - Direktiivi 2003/88/EY - Oikeus maksettuun vuosilomaan - Sairausloma)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustaja: asianajaja H. Tettenborn)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamiskanne komission useista päätöksistä, jotka liittyvät vaatimukseen siirtää vuosina 2004−2005 pitämättä jääneet vuosilomapäivät, jotka ylittävät kahdentoista päivän kynnyksen. Komission velvoittaminen maksamaan vahingonkorvausta 26,5 päivältä pitämättömiä ja maksamattomia vuosilomapäiviä lisättynä 2 %:n vuosikorolla.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 15.3.2007 tekemä päätös, jolla hylättiin Guido Strackin vaatimus vuodelta 2004 jääneiden lomapäivien siirtämisestä, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Strackin oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 315, 22.12.2007, s. 50.