Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 10. dubna 2014 – Strack v. Komise

(Věc F-118/07)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 315, 22.12. 2007, s. 49.