Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 kwietnia 2014 r. – Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/07)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 315 z 22.12.2007, s. 49.