Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 10 april 2014 – Strack mot kommissionen

(Mål F-118/07)(1 )

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 315, 22.12.2007, s.49.