Language of document :

Acţiune introdusă la 8 octombrie 2007 - Tomas/Parlamentul European

(Cauza F-116/07)

Limba de procedură: lituaniana

Părţile

Reclamant: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Țările de Jos) (reprezentant: M. Michalauskas, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri de a concedia pe reclamant în măsura în care aceasta nu a fost anulată prin decizia de respingere a reclamației sau anularea deciziei de respingere a reclamației în măsura în care aceasta nu a anulat decizia de concediere;

obligarea pârâtului la plata către reclamant a sumei de 125 000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral și material adus reclamantului;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul solicită, pe de o parte, anularea deciziei prin care AIPN a decis concedierea sa și, pe de altă parte, repararea prejudiciului suferit. În susținerea acțiunii sale acesta invocă un abuz în exercitarea atribuțiilor al AIPN, încălcarea mai multor dispoziții din Statutul funționarilor Comunităților Europene, precum și încălcarea articolului 19 din Codul de bună conduită administrativă, încălcarea principiilor dreptului la apărare, al bunei administrări și încălcarea obligației de solicitudine a Parlamentului.

____________