Language of document :

2010 m. liepos 7 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Tomas prieš Europos Parlamentą

(Bylos F-116/07, F-13/08, F-31/08)1

(Viešoji tarnyba - Laikinieji tarnautojai - KTĮS 2 straipsnio c punktas - Atleidimas - Pasitikėjimo santykiai - Išankstinė konsultacija su Parlamento personalo komitetu - Nebuvimas)

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Ieškovas: Stanislovas Tomas (Vilnius, Lietuva), atstovaujamas M. Michalausko

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas A. Lukošiūtės ir K. Zejdová

Dalykas

Paskyrimų tarnybos sprendimo atleisti ieškovą panaikinimas ir prašymas atlyginti patirtą neturtinę ir turtinę žalą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinius bylose F-116/07 ir F-13/08.

Priteisti iš Europos Parlamento sumokėti Stanislovui Tomui 1 000 eurų kaip jo patirtos neturtinės žalos atlyginimą.

Atmesti likusią ieškinio byloje F-31/08 dalį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant visus ieškinius bylose F-116/07, F-13/08 ir F-31/08.

____________

1 - OL C 64, 2008 3 8, p. 65, OL C 142, 2008 6 7, p. 39 ir OL C 158, 2008 6 21, p. 26.