Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 7 juli 2010 - Tomas mot Europaparlamentet

(Mål F-116/07, F-13/08 och F-31/08)(1)

(Personalmål - Tillfälligt anställda - Artikel 2 c i anställningsvillkoren för övriga anställda - Uppsägning - Förtroende - Föregående samråd med parlamentets personalkommitté - Föreligger inte)

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Sökande: Stanislovas Tomas (Vilnius, Litauen) (ombud: M. Michalauskas)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: A. Lukošiūtė och K. Zejdová)

Saken

Dels ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att säga upp sökanden, dels begäran om skadestånd för ideell och materiel skada.

Domslut

1)    Talan i mål F-116/07 och i mål F-13/08 avvisas.

2)    Europaparlamentet förpliktas utge 1 000 euro till Stanislovas Tomas som ersättning för den ideella skada han har lidit.

3)    Talan i mål F-31/08 ogillas i övrigt.

4)    Vardera parten ska stå sina rättegångskostnader i samtliga av målen F-116/07, F-13/08 et F-31/08.

____________

1 - ) EUT C 64, 8.3.2008, s. 65, EUT C 142, 7.6.2008, s. 39 och EUT C 158 21.6.2008, s. 26