Language of document : ECLI:EU:F:2009:116

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2009 m. rugsėjo 17 d.

Byla F‑118/07

Guido Strack

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atskirieji procesiniai klausimai – Prieštaravimas dėl priimtinumo – Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai“

Dalykas: Nagrinėjant pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius 2007 m. spalio 22 d. pateiktą G. Strack ieškinį Komisija, remdamasi Procedūros reglamento 78 straipsniu, atskiruoju dokumentu pateikė prieštaravimą dėl minėto ieškinio priimtinumo.

Sprendimas: Priimti nagrinėti Komisijos prašymą pripažinti ieškinį nepriimtinu. Atmesti ieškovo prašymą priimti sprendimą už akių. Dėl prašymo pripažinti ieškinį nepriimtinu spręsti bylą nagrinėjant iš esmės. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Santrauka

1.      Procesas – Procesinių dokumentų priimtinumas – Vertinimas dokumento pateikimo momentu

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 114 straipsnis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 78 straipsnis; Tarybos sprendimo 2004/752 3 straipsnio 4 dalis)

2.      Procesas – Procesinių dokumentų priimtinumas – Prieštaravimo dėl priimtinumo pateikimas pratęsus terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti – Priimtinumas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 39 ir 78 straipsniai)

1.      Jeigu remdamasis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 78 straipsniu atsakovas pateikia prieštaravimą dėl iki minėto reglamento įsigaliojimo pareikšto ieškinio, kuriam pagal Sprendimo 2004/752, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą, 3 straipsnio 4 dalį taikomos Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento nuostatos, priimtinumo, terminas, kurio reikia laikytis pateikiant prieštaravimą dėl priimtinumo, yra numatytas ieškinio įteikimo dieną galiojusiame Procedūros reglamente. Nesvarbu, ar taikomas Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 114 straipsnis, ar Tarnautojų teismo procedūros reglamento 78 straipsnis, nustatytas terminas prieštaravimui dėl priimtinumo pateikti pradedamas skaičiuoti nuo ieškinio įteikimo.

(žr. 1, 6, 9 ir 12 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. gegužės 22 d. Nutarties Daskalakis prieš Komisiją, F‑107/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 25 punktas.

2.      Jeigu Tarnautojų teismas patenkina atsakovo prašymą pratęsti terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti, aplinkybė, kad ši šalis nusprendžia nesibaigus pratęstam terminui pateikti prieštaravimą dėl priimtinumo pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 78 straipsnį, o ne atsiliepimą į ieškinį, kuriame būtų pateikta išsami bylos analizė, nepaneigia to, kad jo prašymas pratęsti terminą atitinka susijusias minėto Procedūros reglamento nuostatas ir neleidžia daryti išvados, kad šis prašymas yra neteisėtas.

Iš tikrųjų pratęsdamas terminą atsiliepimui į ieškinį pateikti dar nesibaigus minėto Procedūros reglamento 78 straipsnyje numatytam terminui prieštaravimui dėl priimtinumo pateikti, Tarnautojų teismas netiesiogiai pripažino, kad per pratęstą terminą atsakovas gali atskiru dokumentu pateikti prieštaravimą dėl priimtinumo arba atsiliepimą į ieškinį. Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad nors nėra nė vienos aiškios nuostatos, kurioje būtų numatyta galimybė pratęsti minėtame 78 straipsnyje nustatytą terminą, remiantis tuo negalima daryti išvados, jeigu pratęsimas įvyko dar nesibaigus minėtam terminui, kad šalis negali atskiru dokumentu pateikti prieštaravimo dėl priimtinumo nepasibaigus pratęstam terminui.

(žr. 14 ir 16 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. liepos 10 d. Nutarties Comitato organizzatore del convegno internacionale prieš Komisiją, T‑387/00, Rink. p. II‑3031, 35 punktas.