Language of document : ECLI:EU:F:2009:116

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2009. gada 17. septembrī

Lieta F‑118/07

Guido Strack

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Procesa jautājumi – Iebilde par nepieņemamību – Aizmuguriska lietas izskatīšana

Priekšmets Komisija ar atsevišķu dokumentu G. Strack 2007. gada 22. oktobrī saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu celtās prasības ietvaros ir izvirzījusi iebildi par minētās prasības nepieņemamību saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 78. pantu

Nolēmums Komisijas pieteikumu pieņemt lēmumu par prasības nepieņemamību atzīt par pieņemamu. Prasītāja pieteikumu pieņemt lēmumu par aizmugurisku lietas izskatīšanu noraidīt. Komisijas pieteikumu pieņemt lēmumu par prasības nepieņemamību pievienot lietai. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Procesuālo dokumentu pieņemamība – Novērtēšana dokumenta iesniegšanas brīdī

(Pirmās instance tiesas Reglamenta 114. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 78. pants; Padomes Lēmuma 2004/752 3. panta 4. punkts)

2.      Tiesvedība – Procesuālo dokumentu pieņemamība – Iebildes par nepieņemamību celšana pēc iebildumu raksta iesniegšanas termiņa pagarināšanas – Pieņemamība

(Civildienesta tiesas Reglamenta 39. un 78. pants)

1.      Gadījumā, ja atbildētājs saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 78. pantu izvirza iebildi par nepieņemamību saistībā ar prasību, kas celta pirms minētā reglamenta spēkā stāšanās un kurai atbilstoši Lēmuma 2004/752, ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu, 3. panta 4. punktam piemēro Pirmās instances tiesas Reglamenta noteikumus, termiņš, kas jāievēro, iesniedzot iebildi par nepieņemamību, ir tas, kurš paredzēts reglamentā, kas bija spēkā prasības pieteikuma iesniegšanas dienā. Turklāt neatkarīgi no tā, vai šajā situācijā ir piemērojams Pirmās instances tiesas Reglamenta 114. pants vai Civildienesta tiesas Reglamenta 78. pants, iebildes par nepieņemamību celšanai noteikto termiņu sāk skaitīt no prasības pieteikuma iesniegšanas dienas.

(skat. 1., 6., 9. un 12. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2008. gada 22. maijs, F‑107/07 Daskalakis/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 25. punkts.

2.      Gadījumā, ja Civildienesta tiesa apmierina atbildētāja lūgumu pagarināt iebildumu raksta iesniegšanas termiņu, fakts, ka šis lietas dalībnieks pirms pagarinātā termiņa beigām tā vietā, lai iesniegtu iebildumu rakstu, kurā ir ietverta lietas analīze pēc būtības, ir izvēlējies izvirzīt iebildi par nepieņemamību saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 78. pantu, neapšauba lūguma pagarināt termiņu saderību ar minētā reglamenta attiecīgajiem noteikumiem, kā arī neliecina par šī lūguma negodīgumu.

Atļaujot pagarināt iebildumu raksta iesniegšanas termiņu, pirms beidzies minētā reglamenta 78. pantā paredzētais termiņš iebildes par nepieņemamību celšanai, Civildienesta tiesa ir netieši pieļāvusi, ka noteiktā pagarinātā termiņa laikā atbildētāja ar atsevišķu dokumentu var iesniegt iebildi par nepieņemamību vai iebildumu rakstu. Šajā ziņā, ja neviens skaidrs noteikums neparedz iespēju pagarināt minētajā 78. pantā paredzēto termiņu, no tā neizriet, ka, ja termiņa pagarināšana būtu notikusi pirms minētā termiņa beigām, lietas dalībnieks nevarētu ar atsevišķu dokumentu iesniegt iebildi par nepieņemamību.

(skat. 14. un 16. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 10. jūlijs, T‑387/00 Comitato organizzatore del convegno internazionale/Komisija, Recueil, II‑3031. lpp., 35. punkts.