Language of document :

Pritožba, ki jo je 27. januarja 2021 vložila Lietuvos geležinkeliai AB zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 18. novembra 2020 v zadevi T-814/17, Lietuvos geležinkeliai/Komisija

(Zadeva C-42/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Lietuvos geležinkeliai AB (zastopniki: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, Rechtsanwälte)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Orlen Lietuva AB

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo, ki je predmet pritožbe, v celoti ali v delu, v katerem je bila z njo zavrnjena ničnostna tožba, ki jo je pritožnica vložila zoper Sklep Komisije C(2017) 6544 final z dne 2. oktobra 2017 v zadevi AT.39813 – Baltic Rail1 ;

zadevni sklep razglasi za ničen;

podredno, odpravi ali zniža denarno kazen, ki je bila naložena družbi Lietuvos geležinkeliai; in

Komisiji naloži plačilo stroškov, nastalih v tem postopku in v postopku pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja štiri razloge.

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno razlagalo in posledično napačno uporabilo sodno prakso Sodišča, v skladu s katero mora podjetje s prevladujočim položajem zagotoviti dostop do infrastrukture le, če je verjetno, da bo z zavrnitvijo izključena vsa konkurenca na trgu za osebo, ki prosi za dostop, če te zavrnitve ni mogoče objektivno utemeljiti in če je dostop nujno potreben za opravljanje dejavnosti te osebe.

Drugi pritožbeni razlog: odstranitev 19-kilometrskega tira, ki povezuje Mažeikiai v severozahodnem delu Litve z mejo z Latvijo (v nadaljevanju: tir) „na hitro in ne da bi prej zagotovili potrebna sredstva“ ne pomeni zlorabe prevladujočega položaja.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, ker je štelo, da je bilo z odstranitvijo tira mogoče omejiti konkurenco.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je bilo protislovno, ko se je sklicevalo na pritožničin domnevno protikonkurenčni namen, da bi ugotovilo, ali je treba naložiti denarno kazen, in da bi določilo višino denarne kazni, čeprav je ugotovilo, da domnevna kršitev ne temelji na pritožničinem namenu, protikonkurenčni strategiji ali slabi veri.

____________

1     Povzetek Sklepa Komisije z dne 2. oktobra 2017 o postopku na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (zadeva AT.39813 - Baltic Rail) (vpisano pod dokumentarno številko C(2017) 6544) (UL 2017, C 383, str. 7).