Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. siječnja 2021. uputio Verwaltungsgericht Wiesbaden (Njemačka) - Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

(predmet C-34/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium

Tuženik: Der Minister des Hessischen Kultusministeriums

Prethodna pitanja

Treba li članak 88. stavak 1. Uredbe (EU) 2016/6791 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) tumačiti na način da propis, da bi u smislu članka 88. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/679 bio preciznije pravilo s ciljem osiguravanja zaštite prava i sloboda u vezi s obradom osobnih podataka zaposlenika u kontekstu zaposlenja, mora ispunjavati zahtjeve koji su za takva pravila utvrđeni člankom 88. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/679?

Može li se nacionalna odredba, ako očito ne ispunjava zahtjeve iz članka 88. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, unatoč tomu i dalje primjenjivati?

____________

1     Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1.).