Language of document :

Kanne 19.5.2008 - Giannini v. komissio

(Asia F-49/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Massimo Giannini (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi ja C. Ronzi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä kantajan irtisanomista koskevan päätöksen kumoaminen ja vastaajan velvoittaminen maksamaan kaikki sopimuksen jatkamiseen liittyvät rahamääräiset oikeudet sekä useamman sellaisen päätöksen kumoaminen, joissa evätään kantajan rahamääräiset oikeudet. Toisaalta kantajalle aiheutuneen aineellisen ja henkisen vahingon korvausvaatimus.

Vaatimukset

Kantajalle 10.7.2007 tiedoksi annettu irtisanomispäätös on kumottava

5.2.2008 tiedoksi annettu valituksen hylkäämisestä tehty päätös on kumottava tarvittavin osin

komissio on velvoitettava maksamaan kaikki kantajan sopimuksen jatkamiseen liittyvät rahamääräiset oikeudet (erityisesti peruspalkka vähennettynä maksetuilla työttömyyskorvauksilla, kolmen vuoden sopimuksen keston perusteella lasketut lisät, korvaukset ja hyvitykset sekä matkakulut asemapaikkakunnalta lähtöpaikkakuntaan) viivästyskorkoineen, jotka lasketaan siitä hetkestä, jona kukin näistä oikeuksista on syntynyt, aina täyteen maksamiseen asti, kyseisenä ajanjaksona sovellettavan Euroopan keskuspankin pääasiallisille jälleenrahoitustoimille vahvistaman korkokannan mukaisesti kolmella prosenttiyksiköllä lisättynä

on kumottava 27.7.2007 ja 20.9.2007 tehdyt päätökset pidättää kantajan elokuun 2007 palkasta 5 218,22 euroa, joka vastaa osaa kantajan asemapaikkakunnan ja lähtöpaikkakunnan välisestä matkasta maksettavia matkakuluja, ja näin ollen tämän 5 218,22 euron määrän palauttamista 15.8.2007 lähtien laskettavine viivästyskorkoineen, jotka lasketaan kyseisenä ajanjaksona sovellettavan Euroopan keskuspankin pääasiallisille jälleenrahoitustoimille vahvistaman korkokannan mukaisesti kolmella prosenttiyksiköllä lisättynä

on kumottava 28.8.2007 tehty päätös rajoittaa asettautumiskorvaus kolmannekseen marraskuussa 2006 saadusta summasta ja periä takaisin kaksi kolmannesta eli 4 278,50 euroa helmikuun 2006 palkasta, ja näin ollen on määrättävä tämän 4 278,50 euron määrän palauttamisesta 15.2.2008 lähtien täyteen maksuun asti laskettavine viivästyskorkoineen, jotka lasketaan kyseisenä ajanjaksona sovellettavan Euroopan keskuspankin pääasiallisille jälleenrahoitustoimille vahvistaman korkokannan mukaisesti kolmella prosenttiyksiköllä lisättynä

on määrättävä korvausta aineellisista ja henkisistä vahingoista, joiden suuruudeksi arvioidaan väliaikaisesti 200 000 euroa

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________