Language of document :

Acțiune introdusă la 19 mai 2008 - Giannini/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-49/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Massimo Giannini (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi și C. Ronzi, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziei de concediere a reclamantului și obligarea pârâtei la plata tuturor drepturilor pecuniare legate de continuarea contractului, precum și anularea mai multor decizii prin care i se refuză beneficiul unor drepturi pecuniare. Pe de altă parte, cererea de reparare a prejudiciului material și moral suferit de reclamant

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de concediere a reclamantului, comunicată la 10 iulie 2007;

în măsura necesară, anularea deciziei de respingere a reclamației, notificată la 5 februarie 2008;

obligarea Comisiei la plata tuturor drepturilor pecuniare legate de continuarea contractului reclamantului (în special salariul de bază, cu deducerea alocațiilor de șomaj plătite, alocațiile, indemnizațiile și rambursările calculate pentru durata de trei ani a contractului și cheltuielile de călătorie de la locul de repartizare la locul de origine) majorate cu dobânzi de întârziere, începând din momentul în care este datorat fiecare dintre aceste drepturi și până la plata completă, calculate pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, aplicabilă în perioada respectivă, majorată cu trei puncte procentuale;

în orice caz, anularea deciziilor din 27 iulie 2007 și din 20 septembrie 2007 de a se opera o reținere de 5 218,22 euro din remunerația reclamantului pentru luna august 2007, corespunzând unei părți din cheltuielile de călătorie de la locul de repartizare la locul de origine al reclamantului și, în consecință, rambursarea acestei sume de 5 218,22 euro, majorată cu dobânzi de întârziere începând din 15 august 2007 și până la plata completă, calculate pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, aplicabilă în perioada respectivă, majorată cu trei puncte procentuale;

în orice caz, anularea deciziei din 28 august 2007 de limitare a indemnizației de instalare la o treime din suma percepută în noiembrie 2006 și de recuperare a celorlalte două treimi, mai exact 4 278,50 euro, din remunerația pentru luna februarie 2006 și, în consecință, dispunerea rambursării acestei sume de 4 278,50 euro, majorată cu dobânzi de întârziere începând din 15 februarie 2008 și până la plata completă, calculate pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, aplicabilă în perioada respectivă, majorată cu trei puncte procentuale;

acordarea de daune interese pentru repararea prejudiciului moral și material suferit, evaluat, cu titlu provizoriu, la 200 000 de euro;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________