Language of document :

Жалба, подадена на 21 май 2008 г. - Stols/Cъвет

(Дело F-51/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Нидерландия) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Cъвет на Европейския съюз

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на органа по назначаването да не включи жалбоподателя в списъка на повишените лица в степен AST 11 в процедурата за повишаване за 2007 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на органа по назначаването да не включи жалбоподателя в списъка на повишените лица в степен AST 11 в процедурата за повишаване за 2007 г., както това решение е видно от съобщение до персонала № 136/07 от 16 юли 2007 г.,

да се отмени при необходимост решението на органа по назначаването, което отхвърля жалбата на жалбоподателя,

да се осъди Cъветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________