Language of document :

Sag anlagt den 21. maj 2008 - Stols mod Rådet

(Sag F-51/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Nederlandene) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over forfremmede til lønklasse AST 11 i forfremmelsesåret 2007.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over forfremmede til lønklasse AST 11 i forfremmelsesåret 2007, således som denne afgørelse fremgår af Meddelelse til Personalet nr. 136/07 af 16. juli 2007.

Om fornødent annulleres ansættelsesmyndighedens afslag på sagsøgerens klage.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________