Language of document :

Talan väckt den 28 maj 2008 - Stols mot Europeiska unionens råd

(Mål F-51/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Nederländerna) (ombud: advokaterna S. Rodriques och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte uppföra sökanden i förteckningen över tjänstemän som har befordrats till lönegrad AST 11 för befordringsförfarandet 2007.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte uppföra sökanden i förteckningen över tjänstemän som har befordrats till lönegrad AST 11 för befordringsförfarandet 2007, såsom framgår av personalmeddelande nr 136/07 av den 16 juli 2007,

ogiltigförklara, vid behov, tillsättningsmyndighetens beslut om avslag på sökandens klagomål

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________