Language of document :

Tožba, vložena 19. maja 2008 - Bartha proti Komisiji

(Zadeva F-50/08)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Gábor Bartha (Bruselj, Belgija) (zastopnik: P. Homoki, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe EPSO o neuvrstitvi tožeče stranke na rezervni seznam natečaja EPSO/AD/56/06.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 19. novembra 2007, ki jo je sprejela komisija Evropskega urada za izbor osebja, v delu, ki se nanaša na uspeh na natečaju "EPSO/AD/56/06, administrator (AD5) z madžarskim državljanstvom", naj se razglasi za nično;

odločba komisije EPSO z dne 23. januarja 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba v zvezi z uspehom udeležbe na natečaju, naj se razglasi za nično;

odločba komisije EPSO z dne 31. marca 2008, s katero je bila potrjena zavrnitev pritožbe v zvezi z uspehom udeležbe na natečaju, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži povrnitev škode, ki izhaja iz odločb, ki so bile razglašene za nične;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________