Language of document :

Civildienesta tiesas priekšsēdētāja 2008. gada 3. jūlija rīkojums - Plasa/Komisija

(lieta F-52/08 R)

Civildienests - Pagaidu noregulējuma tiesvedība - Pieteikums apturēt lēmuma par iecelšanu no jauna amatā piemērošanu - Steidzamība - Neesamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Wolfgang Plasa, Alžīra (Alžīrija) (pārstāvis - Vandersanden, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Lūgums apturēt 2008. gada 8. maija lēmuma, ar kuru Eiropas Kopienu Komisija viņu no jauna ieceļ amatā Briselē (Beļģija), sākot no 2008. gada 1. augusta, piemērošanu.

Rezolutīvā daļa:

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

____________