Language of document :

Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu z 3. júla 2008 - Plasa/Komisia

(vec F-52/08 R)

(Verejná služba - Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Návrh na odklad výkonu rozhodnutia o preložení - Naliehavosť - Neexistencia)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Wolfgang Plasa (Alžír, Alžírsko) (v zastúpení: G. Vandersanden, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na odklad výkonu rozhodnutia z 8. mája 2008, ktorým Komisia Európskych spoločenstiev preložila žalobcu do Bruselu (Belgicko) s účinnosťou od 1. augusta 2008

Výrok uznesenia

1.    Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.    O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.

____________