Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 17. februarja 2009 - Stols proti Svetu

(Zadeva F-51/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2007 - Primerjalna preučitev sposobnosti kandidatov - Napaka pri presoji)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Willem Stols (Halsteren, Nizozemska) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bauer in Balta, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki v napredovalnem obdobju 2007 napredujejo v naziv AST 11.

Izrek sodbe

Odločbi z dne 16. julija 2007 in z dne 5. februarja 2008, s katerima je Svet Evropske unije W. Stolsu v napredovalnem obdobju 2007 zavrnil napredovanje v naziv AST 11, se razglasita za nični.

Svetu Evropske unije se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 183, 19.7.2008, str. 34.