Language of document :

Žaloba podaná dne 17. července 2012 – ZZ a další v. EIB

(Věc F-73/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ a další (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí obsažených ve výplatních páskách o uplatnění všeobecného rozhodnutí Evropské investiční banky, kterým se pro všechny zaměstnance stanoví platový postup maximálně na 2,8 %, a rozhodnutí definující tabulku zásluh se ztrátou 1 % odměny, a dále návrh na uložení povinnosti žalované zaplatit rozdíl v odměně včetně úroku z prodlení a náhrady škody.

Návrhová žádání žalobců

Zrušit rozhodnutí ze dne 13. prosince 2001 o uplatnění rozhodnutí správní rady EIB, kterým se stanoví platový postup maximálně na 2,8 %, zrušit rozhodnutí řídícího výboru EIB ze dne 14. února 2012, kterým se definuje tabulka zásluh se ztrátou 1 % odměny, a dále zrušit rozhodnutí uvedená na výplatních páskách za duben 2012 a ve stejném rozsahu i všechna rozhodnutí obsažená v následujících výplatních páskách;

uložit žalované povinnost zaplatit rozdíl v odměně vyplývající z výše uvedených rozhodnutí správní rady EIB ze dne 13. prosince 2001 a rozhodnutí řídícího výboru EIB ze dne 14. února 2012 v poměru k předchozímu systému odměňování; tento rozdíl v odměně se navýší o úroky z prodlení v sazbě ECB zvýšené o tři procentní body plynoucí od 12. dubna 2012 a dále každých 12 měsíců až do úplného zaplacení;

uložit žalované povinnost uhradit náhradu škody za újmu způsobenou ztrátou kupní síly, přičemž tato újma se ex aequo et bono prozatímně stanoví na 1,5 % měsíční odměny každého žalobce;

uložit EIB náhradu nákladů řízení.