Language of document :

17. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ jt versus EIP

(Kohtuasi F-73/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: ZZ ja teised (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada töötasu teatistes sisalduvad otsused kohaldada Euroopa Investeerimispanga üldotsust, millega määratakse kogu personali töötasu tõusu määraks 2,8%, ning otsus teeneteskaala kindlaksmääramise kohta, mis toob kaasa 1% töötasu kaotuse ning teiseks sellest tulenev nõue mõista institutsioonilt välja töötasu vahe ning kahjuhüvitis.

Hagejate nõuded

Tühistada otsused kohaldada hagejatele EIP haldusnõukogu 13. detsembri 2011. aasta otsust, millega määratakse töötasu tõusu määraks 2,8% ning EIP halduskomitee 14. veebruari 2012. aasta otsust teeneteskaala kindlaksmääramise kohta, mis toob kaasa 1% töötasu kaotuse (need otsused sisalduvad 2012. aasta aprilli töötasu teatistes) ning samas osas tühistada kõik järgnevates töötasu teatistes sisalduvad otsused;

mõista kostjalt välja töötasu vahe, mis tuleneb EIP haldusnõukogu 13. detsembri 2011. aasta otsusest ning EIP halduskomitee 14. veebruari 2012. aasta otsusest võrreldes eelmise töötasusüsteemi kohaldamisega; sellele töötasu vahele tuleb lisada viivitusintress EKP määras, mida on suurendatud kolme punkti võrra, alates 12. aprillist 2012 ning seejärel iga kuu 12. kuupäevani kuni täieliku tasumiseni;

mõista kostjalt välja hüvitis kahju eest, mis tekkis ostujõu kaotusest ning mida esialgu hinnatakse aequo et bono 1,5%-le iga hageja igakuisest töötasust;

mõista kohtukulud välja EIP-lt.