Language of document :

Tožba, vložena 17. julija 2012 – ZZ in drugi proti EIB

(Zadeva F-73/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: ZZ in drugi (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb, ki izhajajo iz plačilnih listov in ki določajo, da se uporabi splošni sklep Evropske investicijske banke, ki določa, da se povišanje plače za vse uslužbence omeji na 2,8%, in sklep, ki določa tabelo uspešnosti, na podlagi katere se plače znižajo za 1%, ter naložitev toženi stranki, naj plača razliko v plači z zamudnimi obrestmi in odškodnino.

Predlogi tožečih strank

Odločbe – ki določajo, naj se za tožeče stranke uporabi sklep upravnega odbora EIB z dne 13. decembra 2011, ki določa, da se povišanje plač omeji na 2,8%, in sklep sveta direktorjev EIB z dne 14. februarja 2012, ki določa tabelo uspešnosti, na podlagi katere se plače znižajo za 1% – iz plačilnih listov za april 2012 in vse odločbe iz kasnejših plačilnih listov, naj se razglasijo za nične;

toženi stranki naj se naloži plačilo razlike v plači, ki je posledica navedenih sklepov upravnega odbora EIB z dne 13. decembra 2011 in sveta direktorjev EIB z dne 14. februarja 2012 glede na prejšnje plačilne sheme, ta razlika v plači pa naj se poveča za zamudne obresti, ki tečejo od 12. aprila 2012 in nato od dvanajstega v vsakem mesecu do popolnega plačila, pri čemer se te obresti določi na ravni obrestne mere ECB, povečane za tri odstotne točke;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za škodo, ki so jo tožeče stranke utrpele zaradi izgube kupne moči, pri čemer se ta škoda v skladu z načelom ex aequo et bono začasno določi na 1.5% mesečne plače vsake tožeče stranke;

EIB naj se naloži plačilo stroškov.