Language of document :

Sag anlagt den 9. juli 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-72/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og D. Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om tilbagesøgning af en del af lønnen til sagsøgeren, som tidligere var midlertidigt ansat i lønklasse A4 (AD12) og dernæst tjenestemand i lønklasse AD6, i henhold til vedtægtens artikel 85.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 20. december 2011 om at foretage tilbagesøgning af et beløb på 172.236,42 EUR i henhold til vedtægtens artikel 85.

Subsidiært tilpligtes Kommissionen at betale en erstatning til sagsøgeren på 172.236,42 EUR eller, mere subsidiært, på de beløb, som uberettiget blev udbetalt indtil den dag, hvor ulovligheden blev opdaget, men ikke rettet, eller, mest subsidiært, på de beløb, som uberettiget blev udbetalt indtil november 2010, som er det tidspunkt, hvor multiplikationsfaktoren endelig blev rettet.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.