Language of document :

Talan väckt den 20 juli 2012 – ZZ och ZZ mot kommissionen

(Mål F-75/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ och ZZ (ombud: advokaterna D. Abren Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslut om beräkning av tillgodoräknandet av de pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdande av tjänster vid Europeiska kommissionen, och, i den mån det är nödvändigt, beslut om avslag på sökandenas klagomål.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten om beräkning av tillgodoräknandet av de pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdande av tjänster vid Europeiska kommissionen,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara beslut om avslag på sökandenas klagomål avseende att de allmänna genomförandebestämmelser och de försäkringstekniska taxor som var i kraft vid tiden för deras begäran om överföring av pensionsrättigheter ska tillämpas,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.