Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2013. november 21-i ítélete – Roulet kontra Bizottság

(F-72/12. és F-10/13. sz. egyesített ügyek)

(Közszolgálat – Díjazás – A személyzeti szabályzat 66. cikke – Korábban AD 12 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazott – AD 6 besorolási fokozatú tisztviselőként való felvétel – Az AD 12 besorolási fokozatú tisztviselőnek megfelelő díjazás folyósítása – Nyilvánvaló hiba – A személyzeti szabályzat 85. cikke értelmében vett jogosulatlan kifizetések visszatérítése)Az eljárás nyelve: franciaFelekFelperes: Josiane Roulet (Ottignies, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal és D. Abreu Caldas ügyvédek)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Gattinara és D. Martin meghatalmazottak)Az ügy tárgyaEgyrészről a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján a juttatásainak a szolgálatba lépés alkalmával történő helytelen megállapítása és e

sulatlan kifizetések vissza

téríté

se)Az eljárás nyelve: franciaFelekFelperes: Josiane Roulet (Ottignies, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. 

Marchal és D. Abreu Caldas ügyvédek)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Gatt

inara és D. Ma

rtin meghatalmazottak)Az ügy tárgyaEgyrészről a felperes által a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján a juttatásainak a szolgálatba lépés alkalmával történő helytelen megállapítása és e hibák késedelmes kijavítása miatt benyújtott kártérítési kérelmet elutasító határozat megsemmisítése iránti kérelem. Másrészről a Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a személyzeti szabályzat 85. cikke alapján visszatéríttet bizonyos összeget a felperes díjazásából, aki korábban A4 (AD 12) besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazott volt, majd AD 6 besorolási fokozatú tisztviselő lett.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék az F-72/12. és F-10/13. sz. egyesített ügyekben benyújtott kereseteket elutasítja.J. Roulet viseli saját költségeit és az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.