Language of document :

Tužba podnesena 4. svibnja 2021. – Europska komisija/Francuska Republika

(predmet C-286/21)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: O. Beynet, M. Noll-Ehlers, agenti)

Tuženik: Francuska Republika

Tužbeni zahtjev

U ovom predmetu, Komisija od Suda zahtijeva da utvrdi:

s jedne strane, da je Francuska Republika nastavila s povredama obveza koje ima na temelju članka 13. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu1 , u vezi s prilogom XI. toj direktivi, sustavno i ustrajno prekoračujući dnevnu graničnu vrijednost sitnih lebdećih čestica (PM10) od 1. siječnja 2005. u aglomeraciji i zoni kvalitete zraka Pariz (FR04A01/FR11ZAG01) i od 1. siječnja 2005. do 2016., uključujući i tu godinu, u zoni Martinique/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01),;

s druge strane, da je Francuska Republika, u tim dvjema zonama od 11. lipnja 2010., povrijedila obveze koje ima na temelju članka 23. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2008/50/EZ, u vezi s njezinim Prilogom XV., a osobito obvezu osiguranja da razdoblje prekoračenja bude što je moguće kraće.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U Parizu, dnevna granična vrijednost neprekidno je prekoračivana od 2005. do zadnjih dostupnih podataka, odnosno do 2019. Osim toga, utvrđuje se da je odstupanje od usklađenosti u vezi s prekoračenjima dnevnih graničnih vrijednosti u zoni Pariz visoko (s obzirom na to da je broj prekoračenja dvostruko veći od broja dozvoljenih prekoračenja), a do poboljšanja nije došlo od 2015. Za zonu Martinique, dnevna granična vrijednost kontinuirano je prekoračivana do 2016. (osim 2008. godine).

U dvjema zonama Pariza i Martiniquea, granične vrijednosti za PM10 bile su prekoračene u trenutku isteka roka za odgovor na obrazloženo mišljenje. Francuska je u tom trenutku trebala izraditi planove i priopćiti ih Komisiji. Analiza je pokazala da Francuska nije donijela takve planove. Mjere koje je Francuska poduzela (na nacionalnoj i regionalnoj razini) nisu osigurale da razdoblje prekoračenja bude što je moguće kraće, kao što je to propisano odredbama Direktive 2008/50/EZ.

____________

1 SL 2008., L 152, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29, str.169.)