Language of document :

A tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2021. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Starkinvest SRL

(C-291/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: Starkinvest SRL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló, 2014. május 15-i 655/2014 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 7. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „az adóst a hitelező követelésének megfizetésére kötelező” bírósági határozatnak minősül-e az olyan kézbesített bírósági határozat, amely az egyik felet a jogsértés megszüntetésre kötelező végzés megsértése esetén kényszerítő bírság megfizetésére kötelezi?

A polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló, 2014. május 15-i 655/2014 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének értelmében vett „bírósági határozat” fogalmába tartozik-e a felet kényszerítő bírság megfizetésére kötelező – az eredeti eljárás helye szerinti országban végrehajtható – bírósági határozat, ha az összeg mértékének a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/12 európai parlamenti és tanácsi rendelet2 55. cikke szerinti megállapítására nem került sor?

____________

1     Polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról szóló, 2014. május 15-i 655/2014 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 189., 59. o.).

2     HL 2012, L 352., 1. o.