Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. prosinca 2019. uputio Audiencia Provincial de Barcelona (Španjolska) – Sumal, S.L. protiv Mercedes Benz Trucks España, S.L.

(predmet C-882/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Sumal, S.L.

Tuženik: Mercedes Benz Trucks España, S.L.

Prethodna pitanja

Opravdava li doktrina gospodarske cjeline koja proizlazi iz doktrine samog Suda Europske unije proširenje odgovornosti matičnog društva na društvo kćer ili se takva doktrina primjenjuje samo radi proširenja odgovornosti društava kćeri na matično društvo?

Treba li se proširenje pojma gospodarska cjelina provesti u području odnosa unutar grupe vodeći računa jedino o čimbenicima kontrole ili se može utemeljiti i na drugim kriterijima, među ostalim na tome da je društvo kćer moglo ostvariti korist radnjama povrede?

Ako se prizna mogućnost proširenja odgovornosti matičnog društva na društvo kćer, koje su pretpostavke koje bi to omogućile?

Ako odgovor na prethodna pitanja ide u prilog prihvaćanja proširenja odgovornosti za radnje matičnog društva na društva kćeri, je li nacionalni propis kao što je to članak 71.2 Leya de Defensa de la Competencia (Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja), koji jedino razmatra mogućnost proširenja odgovornosti društva kćeri na matično društvo i to samo ako postoji situacije kontrole matičnog društva nad društvom kćeri?

____________