Language of document :

2018 m. vasario 1 d. Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Zoran Maksimovic

(Byla C-64/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Zoran Maksimovic

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Suinteresuotasis asmuo: Finanzpolizei

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 56 straipsnį ir 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB1 dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje bei 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/67/ES2 dėl Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimo reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja nacionalinė norma, kuria už formalių pareigų pažeidimus darbuotojų darbo kitoje valstybėje atveju, pavyzdžiui, kai darbuotojus perleidžiantis darbdavys nepateikia laikinojo darbo naudotojui darbo užmokesčio dokumentų, nustatomos labai didelės baudos, visų pirma didelės minimalios baudos, kurios už kiekvieną atitinkamą darbuotoją skiriamos kumuliatyviai?

2.    Jei į pirmąjį klausimą nebūtų atsakyta teigiamai:

    Ar SESV 56 straipsnį ir 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje bei 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimo reikia aiškinti taip, kad jiems prieštarauja kumuliacinių baudų be jokių absoliučių viršutinių ribų skyrimas už formalių pareigų pažeidimus darbuotojų darbo kitoje valstybėje atveju?

____________

1 OL L 18, 1997, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 431.

2 OL L 159, 2014, p. 11.