Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 1. februarja 2018 – Zoran Maksimovic

(Zadeva C-64/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Zoran Maksimovic

Nasprotni organ: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Sodelujoča stranka: Finanzpolizei

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 56 PDEU in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev1 ter Direktivo 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES2 razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni določbi, ki za kršitve formalnih obveznosti v primeru čezmejnega dela delavcev, kot je opustitev dajanja na voljo dokumentov o obračunu plače s strani podjetja, ki posreduje delavce, podjetju, ki se mu delavci posredujejo, določa naložitev zelo visokih glob, zlasti visoke najnižje globe, ki se izrekajo kumulativno glede na število prizadetih delavcev?

V primeru nikalnega odgovora na prvo vprašanje:

Ali je treba člen 56 PDEU in Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ter Direktivo 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES razlagati tako, da nasprotujejo, da se, če gre za kršitev formalnih obveznosti v primeru čezmejnega dela delavcev, kumulativne upravne globe naložijo brez absolutnih zgornjih mej?

____________

1 UL 1997, L 18, str. 1.

2 UL 2014, L 159, str. 11.