Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. září 2019 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Steiermark- Rakousko) – Zoran Maksimovic (C‑64/18), Humbert Jörg Köfler (C‑140/18, C‑146/18 a C‑148/18), Wolfgang Leitner (C‑140/18 a C‑148/18), Joachim Schönbeck (C‑140/18 a C‑148/18), Wolfgang Semper (C‑140/18 a C‑148/18) v. Bezirkshauptmannschaft Murtal

(Spojené věci C-64/18, C-140/18, C-146/18 a C-148/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 56 SFEU – Volný pohyb služeb – Vysílání pracovníků – Uchovávání a překlad mzdové dokumentace – Pracovní povolení – Sankce – Přiměřenost – Pokuty v předem vymezené minimální výši – Kumulace – Neexistence horní hranice – Náklady řízení – Náhradní trest odnětí svobody“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci původního řízení

Žalobci: Zoran Maksimovic (C‑64/18), Humbert Jörg Köfler (C‑140/18, C‑146/18 a C‑148/18), Wolfgang Leitner (C‑140/18 a C‑148/18), Joachim Schönbeck (C‑140/18 a C‑148/18), Wolfgang Semper (C‑140/18 a C‑148/18)

Žalovaný: Bezirkshauptmannschaft Murtal

za přítomnosti: Finanzpolizei

Výrok

Článek 56 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která za porušení povinností v oblasti pracovního práva týkajících se získání správních povolení a uchovávání mzdové dokumentace, stanoví pokuty:

–    které nesmí být nižší než předem stanovená částka;

–    které jsou uloženy kumulativně za každého dotčeného zaměstnance a bez horní hranice;

–    k nimž se v případě zamítnutí žaloby podané proti rozhodnutí, kterým byly tyto pokuty uloženy, připočítává příspěvek na náklady řízení ve výši 20 % z částky pokut a

–    které jsou v případě nezaplacení změněny na tresty odnětí svobody.

____________

1 Úř. věst. C 259, 23.7.2018.