Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 19 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Cauza C-645/18)1

(Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Libera prestare a serviciilor – Detașare de lucrători – Articolul 56 TFUE – Directiva 2014/67/UE – Articolele 9 și 20 – Declararea lucrătorilor – Păstrarea documentației salariale – Sancțiuni – Proporționalitate – Amenzi într-un cuantum minim predefinit – Cumul – Absența unui plafon – Cheltuieli de judecată)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Părțile din procedura principală

Reclamant: NE

Pârât: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Cu participarea: Finanzpolizei

Dispozitivul

Articolul 20 din Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”) trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care prevede, în cazul nerespectării obligațiilor în materie de drept de muncă referitoare la declararea lucrătorilor și la păstrarea documentelor salariale, aplicarea unor amenzi într-un cuantum ridicat:

–    care nu pot fi inferioare unui cuantum predefinit;

–    care sunt aplicate cumulativ pentru fiecare lucrător vizat și fără plafon și

la care se adaugă o contribuție la cheltuielile de judecată de 20 % din cuantumul lor în cazul respingerii acțiunii introduse împotriva deciziilor prin care sunt aplicate.

____________

1     JO C 122, 1.4.2019.