Language of document : ECLI:EU:C:2019:1108


 


 Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 19. decembra 2019 – Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Zadeva C645/18)(1)

„Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Svoboda opravljanja storitev – Napotitev delavcev – Člen 56 PDEU – Direktiva 2014/67/EU – Člena 9 in 20 – Prijava delavcev – Hramba plačne dokumentacije – Sankcije – Sorazmernost – Globe v vnaprej določenem minimalnem znesku – Kumuliranje – Neobstoj zgornje meje – Sodni stroški“

Svoboda opravljanja storitev – Napotitev delavcev zaradi opravljanja storitev – Direktiva 2014/67 – Upravne zahteve in nadzorni ukrepi – Obveznosti na področju delovnega prava v zvezi s prijavo delavcev in hrambo plačne dokumentacije – Sankcije za nespoštovanje – Naložitev glob v vnaprej določenem znesku – Kumuliranje glob – Neobstoj zgornje meje – Sodni stroški, ki znašajo 20 % zneska naloženih glob v primeru zavrnitve tožbe, vložene zoper naložitev – Nedopustnost – Utemeljitev – Neobstoj – Kršitev načela sorazmernosti

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/67)

(Glej točke 21, 28, 29, od 32 do 41 in 43 ter izrek.)

Izrek

Člen 20 Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki za primer nespoštovanja materialnih obveznosti iz delovnega prava v zvezi s prijavo delavcev in hrambo plačne dokumentacije določa naložitev visokih glob:

–        ki ne smejo biti nižje od vnaprej določenega zneska;

–        ki se naložijo kumulativno za vsakega zadevnega delavca posebej in brez zgornje meje, ter

–        ki se jim prišteje prispevek za stroške postopka v višini 20 % zneska navedenih glob, če se tožba zoper odločbo, s katero so bile te naložene, zavrne.


1 UL C 122, 1.4.2019.