Language of document :

3. märtsil 2011 esitatud hagi - ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-23/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid E. Boigelot ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada nõukogu otsus mitte kanda hagejat 2010. aasta edutamise raames palgaastmele AST 9 edutatud ametnike nimekirja, ning mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada 21. mail 2010 personaliteadaandes nr 82/10 avaldatud nõukogu otsus mitte kanda hagejat 2010. aasta edutamise raames palgaastmele AST 8 või AST 9 edutatud ametnike nimekirja;

selle tühistamise tulemusena viia läbi hageja ja teise kahe kandidaadi teenete uus võrdlev hindamine 2010. aasta hindamise alusel ning edutada hageja lisaks palgaastmele AST 9 tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2010 ning maksta saamata jäänud töötasult alates 1. jaanuarist 2010 intressi Euroopa Keskpanga poolt põhiliste refinantseerimistehingute jaoks kehtestatud määra alusel, millele on lisatud kaks protsendipunkti, samas siiski teiste edutatud ametnike edutamist vaidlustamata;

teise võimalusena, kui Avaliku Teenistuse Kohus peaks leidma, et palgaastmele AST 9 ei saa lisaks tagasiulatuvalt edutada, tühistada mitte ainult otsus jätta hageja 2010. aasta edutamise raames palgaastmele AST 8 või AST 9 edutatud ametnike nimekirja kandmata, vaid tühistada ka edutamisotsused, mille alusel koostati palgaastmele AST 9 edutatud ametnike nimekiri, mis avaldati 21. mail 2010;

viimase võimalusena, kui Avaliku Teenistuse Kohus peaks leidma, et teise võimalusena pakutud otsuste tühistamine on tuvastatud rikkumise suhtes ülemäärane sanktsioon, mõista nõukogult välja hüvitis karjääri kahjustamise eest, mis tulenes edutamisega viivitamisest alates 1. jaanuarist kuni edutamise kuupäevani;

mõista nõukogult hageja kasuks välja 3500 euro suurune summa mittevaralise kahju eest, mis tekitati tema edutamata jätmisega 1. jaanuaril 2010, tingimusel et seda suurendatakse menetluse jooksul;

mõista kohtukulud välja nõukogult.

____________