Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 23. ledna 2013 – Katrakasas v. Komise

(Věc F-24/11)1

„Veřejná služba – Vnitřní výběrová řízení COM/INT/OLAF/09/AD 8 a COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Boj proto podvodům – Přezkum rozhodnutí o připuštění k ústní zkoušce – Přezkum rozhodnutí o nezapsání na seznam uchazečů vhodných k přijetí – Námitka protiprávnosti oznámení o výběrovém řízení – Požadavky na vzdělání a odbornou praxi – Pravidlo anonymity – Porušení článku 31 služebního řádu – Zneužití pravomoci – Téma písemné zkoušky napomáhající určité kategorii uchazečů – Chování člena výběrové komise při ústní zkoušce“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Nicolas Katrakasas (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně B. Eggers a P. Pecho, zmocněnci, poté B. Eggers, zmocněnec)Předmět věciVeřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise nezapsat žalobce na seznam uchazečů vhodných k přijetí v rámci výběrového řízení COM/INT/OLAF/09/AD8Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá. Nicolas Katrakasas ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady vynaložené Evropskou komisí.