Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 23 ianuarie 2013 – Katrakasas/Comisia

(cauza F-24/11)1

(Funcție publică – Concursurile interne COM/INT/OLAF/09/AD 8 și COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Combaterea fraudei – Reexaminare a deciziei de admitere la susținerea probei orale – Reexaminare a deciziei de neînscriere pe lista de rezervă – Excepție de nelegalitate a anunțului pentru ocuparea unui post vacant – Condiții privind diplomele și experiența profesională – Regula anonimatului – Încălcarea articolului 31 din statut – Abuz de putere – Subiect al probei scrise care favorizează o categorie de candidați – Comportamentul unui membru al juriului la proba orală)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial B. Eggers și P. Pecho, agenți, ulterior B. Eggers, agent)ObiectulFuncție publică – Cererea de anulare a deciziei juriului de concurs de a nu înscrie reclamantul pe lista de rezervă în cadrul concursului COM/INT/OLAF/09/AD8 DispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Katrakasas suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.