Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. július 12-i végzése – Conticchio kontra Bizottság

(F-22/11. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A nyugdíjjogosultság számítása – Fizetési fokozatba besorolás – Jogellenességi kifogás – Elfogadhatóság)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Rosella Conticchio (Róma, Olaszország) (képviselők: R. Giuffrida és A. Tortora ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak, valamint A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes által a nyugdíjjogosultságának megállapításáról és a nyugdíja folyósításáról szóló határozat megsemmisítése iránt előterjesztett kérelem

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék R. Conticchio keresetét részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben pedig mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 139., 2011.5.7., 31. o.