Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. júla 2012 – Conticchio/Komisia

(vec F-22/11)1

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Výpočet nárokov na dôchodok – Zaradenie do platového stupňa – Námietka nezákonnosti – Prípustnosť“

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rosella Conticchio (Rím, Taliansko) (v zastúpení: R. Giuffrida a A. Tortora, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia a A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh žalobkyne na zrušenie rozhodnutia o priznaní a vyplácaní jej nárokov na dôchodok

Výrok

1.    Žaloba pani Conticchio sa zamieta, čiastočne ako zjavne neprípustná a čiastočne ako zjavne nedôvodná.

2.    Každý účastník znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 139, 7.5.2011, s. 31.