Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2012 m. liepos 12 d.

Byla F‑22/11

Rosella Conticchio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Teisių į pensiją apskaičiavimas – Pakopos suteikimas – Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas – Priimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo R. Conticchio iš esmės prašo panaikinti sprendimą dėl jos išdirbto laiko pensijos apskaičiavimo.

Sprendimas: Atmesti ieškinį iš dalies kaip akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Darbo užmokesčio lapelis – Įtraukimas siekiant pasinaudoti teise kreiptis į teismą – Sąlyga

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Darbo užmokesčio lapelis pagal savo pobūdį ir tikslą neturi asmens nenaudai priimto akto požymių, nes jame paprasčiausiai pinigais išreiškiamas ankstesnių teisinių sprendimų, susijusių pareigūno padėtimi, turinys. Iš tiesų tikras aktas, priimtas asmens nenaudai, yra paskyrimų tarnybos sprendimas sumažinti ar panaikinti iki tol pareigūno gautus mokėjimus, nurodytus darbo užmokesčio lapeliuose.

Tačiau taikant proceso teisę darbo užmokesčio lapelis gali būti konkrečių teisinių padarinių adresatui sukeliantis aktas. Konkrečiai kalbant, įteikus mėnesinį atsiskaitymo lapelį pradedamas skaičiuoti terminas pareikšti ieškinį dėl administracinio sprendimo, jeigu iš šio lapelio aišku, kad toks sprendimas yra. Tai taip pat taikytina mėnesinio atsiskaitymo lapelio, iš kurio matyti administracijos sprendimas dėl pakopos suteikimo pareigūnui, atveju.

(žr. 26 ir 27 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1989 m. birželio 27 d. Sprendimo Giordani prieš Komisiją, 200/87, 13 ir 14 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. balandžio 23 d. Sprendimo Pickering prieš Komisiją, F‑103/05, 72 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.