Language of document :

Tožba, vložena 28. februarja 2011 - Conticchio proti Komisiji

(Zadeva F-22/11)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Rosella Conticchio (Rim, Italija) (zastopnika: R. Giuffridda in A. Tortora, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o določitvi pokojninskih pravic tožeče stranke v delu v katerem ji je bila priznana starostna pokojnina z nazivom AST7/1 namesto z nazivom AST7/2.

Predlogi tožeče stranke

Odločba št. R/489/10 izdana dne 18. novembre 2010 in vročena dne 24. novembre 2010, s katero je OPI zavrnil ugovor, naj se razglasi za nično;

v korist tožeče stranke naj se odobri prehod z naziva AST/1 na AST/2 z retroaktivnim učinkom;

ponovno naj se določi znesek pokojnine do katere je upravičena tožeča stranka, tako da se ta znesek poveča za približno 170 EUR na mesec;

organu, ki izplačuje pokojnino, do katere je upravičena R. Conticchio naj se naloži, da tožeči stranki povrne dolgovani znesek, preračunan od 1. junija 2010 do dneva dejanskega izplačila, skupaj z obrestmi, revalorizacijo zneska in zakonskimi dodatki;

Evropski komisiji naj se naloži obveznost, da tožeči stranki povrne zneske, ki jih bo da ta neupravičeno plačala v zvezi z odkupom pokojninskih pravic;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________