Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. listopadu 2012 – Ciora v. Komise

(Věc F-50/12)

„Veřejná služba – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/198/10 – Nepřipuštění do výběrového řízení – Žaloba – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: rumunština

Účastníci řízení

Žalobce: Cătălin Ion Ciora (Bukurešť, Rumunsko) (zástupce: M. Bondoc, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí výběrové komise výběrového řízení EPSO/AD/198/10 na vedoucího oddělení rumunské státní příslušnosti (AD9) nevybrat kandidaturu žalobce. Výrok usneseníŽaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.Cătălin I. Ciora ponese vlastní náklady řízení.