Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 14.6.2013 – Carosi v. komissio

(Asia F-54/12)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 194, 30.6.2012, s. 28.