Language of document :

2012. május 15–én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-54/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: M. Condinanzi, D. Bono és A. Chiorino ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az EPSO/AST/117/11 versenyvizsga vizsgabizottsága azon határozatának megsemmisítése, amelyben mellőzte a felperesnek az említett versenyvizsga második szakaszára való bocsátását azzal az indokkal, hogy nem felelt meg a versenyvizsga-kiírásban szereplő vizsgára bocsátási feltételeknek.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO versenyvizsga-bizottságának azon határozatát, amelyben mellőzte a felperesnek az EPSO/AST/117/11 – Asszisztensek (AST 1) titkári feladatok ellátására nyílt versenyvizsga második szakaszára való bocsátását azzal az indokkal, hogy feltételezhetően nem teljesültek az EPSO/AST/117/11 nyílt versenyvizsga vizsgakiírásának III. szakaszában szereplő vizsgára bocsátási feltételek, különösen pedig azért, mert nem rendelkezik a középfokúnál magasabb szintű oktatásban, a titkársági feladatok ellátása terén szerzett végzettséget igazoló oklevéllel vagy a középfokúnál magasabb szintű tanulmányok folytatására jogosító, oklevéllel igazolt középfokú végzettséggel és annak megszerzését követően legalább hároméves szakirányú, a titkári feladatok területén szerzett szakmai tapasztalattal, amely szorosan és közvetlenül kapcsolódik a versenyvizsga-kiírás I. címében ismertetett titkári munkakörhöz;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítsen meg minden olyan további aktust, illetve adott esetben más intézkedést, amelyet a vizsgabizottság a felperesnek a szóban forgó versenyvizsgából való kizárására vonatkozóan hoz;

a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan, amennyiben a felperesnek nincs lehetősége a versenyvizsga második szakaszában részt venni, kötelezze arra az alperest, hogy fizessen a felperesnek ideiglenesen és méltányossági alapon 10 000 euróban megállapított kártérítést vagyoni, nem vagyoni és az előmenetelben bekövetkezetett kár címén, a kereset benyújtásának időpontjától a törvényes kamatlábon számított késedelmi kamatokkal együtt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.