Language of document :

Beroep ingesteld op 15 mei 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-54/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: M. Condinanzi, D. Bono en C. A. Chiorino, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de jury van vergelijkend onderzoek EPSO/AST/117/11 om de verzoekende partij niet toe te laten tot de tweede fase van dat vergelijkend onderzoek, op grond dat zij niet voldeed aan de toelatingsvoorwaarden voorzien in de aankondiging van vergelijkend onderzoek

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de jury van het EPSO om verzoeker niet toe te laten tot de tweede fase van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AST/117/11 – Assistants in the secretarial field (AST 1), op grond dat hij niet zou voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voorzien in onderdeel III van de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AST/117/11 en, met name, omdat hij niet in het bezit is van een diploma van hoger onderwijs op secretariaatsgebied dan wel een diploma dat toegang geeft tot hoger onderwijs gevolgd door een beroepservaring van minstens drie jaar op secretariaatsgebied, waarvan de werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de functie van secretaris zoals omschreven in de aankondiging van vergelijkend onderzoek;

nietigverklaring van elke volgende handeling en, eventueel, elke andere maatregel die de jury zal treffen met betrekking tot verzoekers uitsluiting van het betrokken vergelijkend onderzoek;

subsidiair, wanneer het niet mogelijk is om verzoeker te laten deelnemen aan die tweede fase van het vergelijkend onderzoek, veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van een bedrag dat ex aequo et bono wordt vastgesteld op 10 000 EUR ter vergoeding van zijn materiële, immateriële en loopbaanschade, vermeerderd met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief met ingang van de datum van de instelling van het beroep;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.