Language of document :

Жалба, подадена на 7 май 2012 г. — ZZ/EMA

(Дело F-51/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението за отхвърляне на искането на жалбоподателя за подновяване на договора му като срочно нает служител от Европейската агенция по лекарствата

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 1 септември 2011 г., с което EMA отхвърля искането на жалбоподателя от 22 август 2011 г. за подновяване на договора му като срочно нает служител;

да се осъди Европейската агенция по лекарствата да заплати на жалбоподателя временно сумата от 1 EUR, която може да бъде увеличена в хода на производството;

да се осъди Европейската агенция по лекарствата да заплати съдебните разноски.